Spolupráca

Stubai 2023

PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA


Poďakovanie v tejto oblasti patrí predovšetkým všetkým tým, ktorí pomáhajú na úspešnej športovej ceste (nielen) svojou materiálnou či finančnou podporou, ale aj ponukou svojich kvalitných služieb.


BHO logo

YakRysy logo

DrMartin logo

GCP logo

Edgar Power logo

Julbo Eyewear logo

dm Slovensko logo